Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Definition af socialt ansvar

Definition af socialt ansvar

Hvad er socialt ansvar?

Socialt ansvar betyder, at virksomheder ud over at maksimere aktionærværdien skal handle på en måde, der gavner samfundet, ikke kun på bundlinjen. Social ansvarlighed er blevet stadig vigtigere for investorer og forbrugere, der søger investeringer, der ikke blot er rentable, men også bidrager til samfundets og miljøets velfærd. Mens kritikere traditionelt har hævdet, at erhvervslivets grundlæggende natur ikke betragter samfundet som en interessenter, tager yngre generationer socialt ansvar og driver forandring.

Nøgletiltag

  • Socialt ansvar betyder, at virksomheder udover at maksimere aktionærværdien skal fungere på en måde, der gavner samfundet.
  • Socialt ansvarlige virksomheder bør vedtage politikker, der fremmer velfærden i samfundet og miljøet og mindsker den negative påvirkning af dem.
  • Virksomheder kan handle ansvarligt på mange måder, såsom ved at fremme frivilligt arbejde, foretage ændringer, der gavner miljøet, engagere sig i etisk arbejdspraksis og engagere sig i velgørende gaver.
  • Forbrugerne søger mere aktivt at købe varer og tjenester fra socialt ansvarlige virksomheder, hvilket påvirker deres rentabilitet.
  • Kritikere hævder, at det at praktisere socialt ansvar er det modsatte af, hvorfor virksomheder eksisterer.

Forståelse af socialt ansvar

Socialt ansvar betyder, at individer og virksomheder skal handle i deres miljøs og samfundets bedste interesse. Som det gælder for erhvervslivet, er social ansvarlighed kendt som virksomhedernes sociale ansvar (CSR) og er ved at blive et mere fremtrædende fokusområde i virksomheder på grund af skiftende sociale normer.

Kruxet. af denne teori er at vedtage politikker, der fremmer en etisk balance mellem de dobbelte mandater om at stræbe efter rentabilitet og gavne samfundet som helhed. Disse politikker kan enten være kommission (filantropi: donationer af penge, tid eller ressourcer) eller udeladelse (f.eks. "go green"-initiativer såsom reduktion af drivhusgasser eller overholdelse af U.S. Environmental Protection Agency-regler for at begrænse forurening).

Mange virksomheder, såsom dem med "grønne" politikker, har gjort social ansvarlighed til en integreret del af deres forretningsmodeller, og de har gjort det uden at gå på kompromis med rentabiliteten.

Derudover tager flere investorer og forbrugere hensyn til en virksomheds forpligtelse til socialt ansvarlig praksis inden de foretager en investering eller køber. Som sådan kan det at omfavne social ansvarlighed gavne det primære direktiv: maksimering af aktionærværdi.

Der er også et moralsk imperativ. Handlinger – eller mangel på samme – vil påvirke fremtidige generationer. Forenklet sagt er social ansvarlighed blot god forretningspraksis, og hvis man ikke gør det, kan det have en skadelig effekt på balancen.

Socialt ansvar kan også øge virksomhedens moral, især når en virksomhed kan engagere medarbejderne med sine sociale årsager.

Generelt er social ansvarlighed mere effektiv, når en virksomhed påtager sig det frivilligt i stedet for at vente på, at regeringen kræver, at de gør det gennem regulering.

Hvad er de 4 typer socialt ansvar?

Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) understreger, at en virksomheds evne til at opretholde en balance mellem at forfølge økonomiske resultater og overholde samfunds- og miljøspørgsmål er en kritisk faktor i at fungere effektivt.

De vigtigste måder, hvorpå en virksomhed omfavner socialt ansvar, omfatter filantropi, fremme af frivilligt arbejde, etisk arbejdspraksis og miljøændringer.

For eksempel kan virksomheder, der styrer deres miljøpåvirkning, forsøge at reducere deres CO2-fodaftryk og begrænse spild. Der er også det sociale ansvar for etisk praksis for medarbejdere, hvilket kan betyde at tilbyde en rimelig løn, som opstår, når der er begrænsede love om medarbejderbeskyttelse.

Investeringskursus online

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

Finansielle instrumenter • Fundamental Analyse • Personlig vejleder

Kun $27,00 for et helt kursus

Eksempler på socialt ansvarlige virksomheder

Socialt ansvar får forskellige betydninger inden for industrier og virksomheder. For eksempel:

Kritik af virksomhedernes sociale ansvar

Ikke alle mener, at virksomheder bør have en social samvittighed. Økonom Milton Friedman udtalte, at "'virksomhedens sociale ansvar' er bemærkelsesværdige for deres analytiske løshed og mangel på stringens." Friedman mente, at kun individer kan have en følelse af socialt ansvar. Det kan virksomheder i sagens natur ikke. Nogle eksperter mener, at social ansvarlighed trodser selve pointen med at være i erhvervslivet: profit frem for alt andet.

Men social ansvarlighed er blevet mere mainstream og praktiseres nu blandt en lang række virksomheder. Yngre generationer, såsom millennials og Gen Z, tager socialt ansvar og driver forandring på arbejdspladsen og som forbrugere.

Hvad er eksempler på sociale ansvar?

Socialt ansvar omfatter virksomheder, der engagerer sig i miljøbevarende indsats, etisk arbejdspraksis, filantropi og fremme af frivilligt arbejde. For eksempel kan en virksomhed ændre sin fremstillingsproces for at reducere kulstofemissioner.

Hvad er de vigtigste fordele ved social ansvarlighed?

At gavne samfundet og mindske de negative påvirkninger af miljøet er blandt de vigtigste fordele ved social ansvarlighed. Forbrugerne søger i stigende grad at købe varer og tjenester fra socialt ansvarlige virksomheder, hvilket kan have en positiv indvirkning på deres bundlinje.

Hvordan gavner social ansvarlighed virksomheder?

Ud over potentielt at øge bundlinjen kan virksomheder, der implementerer programmer for social ansvarlighed, også booste deres brandimage. Programmer for social ansvarlighed kan også have en positiv indvirkning på moralen blandt medarbejderne.

Bundlinjen

Socialt ansvar er til gavn for samfundet og miljøet, samtidig med at det mindsker negative konsekvenser for dem. Virksomheder, der engagerer sig i socialt ansvar, kan gøre det på en række måder, herunder at lave ændringer, der gavner miljøet, engagere sig i etisk arbejdspraksis, fremme frivilligt arbejde og filantropi. Forbrugerne søger mere aktivt at handle med socialt ansvarlige virksomheder, hvilket også kan gavne bundlinjerne.Read this article in other languages: