Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Definition af rentefradrag for studielån

Definition af rentefradrag for studielån

Hvad er studielånsrentefradraget?

Udtrykket rentefradrag for studielån refererer til et føderalt skattefradrag, der giver låntagere mulighed for at trække op til 2.500 USD af renterne på kvalificerede studielån fra deres skattepligtig indkomst. Det er en af ​​flere skattelettelser, der er tilgængelige for studerende og deres forældre for at hjælpe med at betale for videregående uddannelse. Enkeltpersoner skal opfylde visse berettigelseskriterier, herunder ansøgningsstatus og indkomstniveau, for at kvalificere sig til fradraget.

Nøglemuligheder

 • Rentefradraget for studielån giver låntagere mulighed for at trække op til 2.500 USD af renten betalt på et lån til videregående uddannelse direkte på formular 1040.
 • Berettigelse til fradraget omfatter en persons ansøgningsstatus og indkomstniveau.
 • Fradraget er begrænset til det beløb, der betales for dem, der har betalt mindre end 2.500 USD.
 • Enhver, der betaler mere end 600 USD i renter for året, skal modtage en formular 1098-E fra låneinstituttet.
 • Federale studielånslåntagere har muligvis ikke fradrag at kræve, da betalinger for renter på disse studielån blev suspenderet af præsident Joe Biden til og med den 31. august 2022.

Sådan fungerer rentefradraget for studielån

Internal Revenue Service (IRS) skitserer en række skattefradrag, der giver enkeltpersoner mulighed for at reducere deres skattepligtige indkomst for år. En af disse er studielånsrentefradraget, som giver mulighed for fradrag af op til $2.500 af renten, der betales på et studielån i løbet af skatteåret. Så personer, der falder i skatteklassen på 22 % og kræver et fradrag på $2.500, kan reducere deres føderale indkomstskat for året med $550.

Skatteydere, der ønsker at bruge fradraget, skal opfylde visse kvalifikationer. For eksempel:

 • Studielånet skal være optaget til skatteyderen, skatteyderens ægtefælle eller forsørger(e). Forældre, der hjælper lovlige låntagere med tilbagebetaling, kan ikke gøre krav på fradraget.
 • Lånet skal optages i en akademisk periode, hvor den studerende er optaget på mindst halv tid på en uddannelse, der fører til eksamen, bevis, eller anden anerkendt legitimation.
 • Lånet skal bruges til kvalificerede højere uddannelsesudgifter (undervisning, gebyrer, lærebøger, forsyninger og udstyr) og kan ikke omfatte kost og kost, studerendes sundhedsgebyrer, forsikring, og transport.
 • Lånet skal anvendes inden for en "rimelig frist" efter det er optaget, og provenuet skal udbetales enten senest 90 dage før den akademiske periode starter eller 90 dage efter dens ophør.
 • Skolen, hvor eleven er indskrevet, skal være en berettiget institution, inklusive alle akkrediterede offentlige, non-profit og privatejede for-profit post-sekundære institutioner, der deltager i de studerendes hjælpeprogrammer, der administreres af U.S. Undervisningsministeriet.

I modsætning til de fleste andre fradrag kræves studielånsrentefradraget som en indkomstregulering på blanket 1040. Det betyder, at du ikke skal udfylde et skema A, som bruges til at specificer fradrag for at gøre krav på det.

Særlige overvejelser

Som nævnt kan du trække op til 2.500 USD fra den rente, du betalt på et berettiget studielån. Hvis du har betalt mindre end det, er dit fradrag begrænset til det beløb, du har betalt. Hvis du har betalt mere end $600 i renter for året, skal du modtage en formular 1098-E fra låneinstituttet. Hvis du ikke modtager den, kan du downloade formularen direkte fra IRS-webstedet.

Indkomstgrænser for berettigelse

Rentefradraget for studielån er reduceret eller elimineret for skatteydere med højere indkomst. For skatteårene 2021 og 2022 reduceres eller udfases størrelsen af ​​dit studielånsrentefradrag gradvist, hvis din modificerede justerede bruttoindkomst (MAGI) er mellem $70.000 og $85.000 for enlige skatteydere. Det er mellem 140.000 USD og 170.000 USD, hvis du indgiver et fælles afkast i 2021, og stiger til 145.000 USD/175.000 USD i 2022. Du kan ikke kræve fradraget, hvis din MAGI er over det maksimale beløb.

Indkomstgrænser for studielånsrentefradrag reguleres årligt for inflation.

Rentefradrag for studerende vs. andre pauser

Elever, der er tilmeldt videregående uddannelser og deres forældre kan være berettiget til andre pauser, herunder skat kreditter, udover studielånsrentefradraget. Skattefradrag er endnu mere værdifulde end fradrag, fordi de trækkes fra den skat, du skylder på dollar-for-dollar-basis i stedet for blot at reducere din skattepligtige indkomst.

American Opportunity Tax Credit (AOTC)

Lifetime Learning Credit (LLC)

Lifetime Learning Credit (LLC) giver studerende en maksimal skattefradrag på $2.000 pr. selvangivelse for kvalificerede undervisnings- og skolerelaterede udgifter, som er indskrevet på en kvalificeret postgymnasial institution. Dette inkluderer alle kvalificerede udgifter, der bruges til at betale for bachelor-, kandidat- og kurser mod en professionel grad. Der er ingen grænse for antallet af år, som skatteyderne kan gøre krav på kreditten.

Der er tre kriterier, som skatteyderne skal opfylde for at gøre krav på kreditten:

 1. Skatteyderen, deres afhængig, eller en anden part betaler for kvalificerede videregående uddannelsesudgifter.
 2. Skatteyderen, deres pårørende eller en anden part betaler udgifterne for en kvalificeret studerende, der er indskrevet på en kvalificeret institution.
 3. Skatteyderen er den studerende, dennes ægtefælle eller en pårørende, der er opført på deres selvangivelse.

Fra og med 2021 udfases det tilladte beløb for American Opportunity Tax Credit og Lifetime Learning Credit for enlige skatteydere med MAGI'er over $80.000 og over $160.000 for fælles registre.

Kollegeopsparingsplaner

Du kan også få skattefordele ved at deltage i en 529-plan. Denne type opsparing giver forældre skattefordele, da de sparer op til deres børns uddannelse. Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) fra 2017 udvidede reglerne til at omfatte betaling af op til $10.000 i årlige undervisningsomkostninger for K-12-programmer på private, offentlige og religiøse skoler.

Reglerne blev udvidet yderligere, da loven Setting Every Community Up for Retirement Enhancement (SECURE) Act blev vedtaget i december 2019. Denne lov giver kontohavere mulighed for at bruge deres planer til at betale for omkostninger forbundet med en støttemodtagers godkendte lærlingeprogram og at trække et maksimalt livsvarigt beløb på 10.000 USD for at ansøge om kvalificeret studiegæld.

Studentlånsbetalingssuspendering

Den 13. marts 2020 , suspenderede præsident Trump føderale studielånsbetalinger, rentefrit, på ubestemt tid under coronakrisen. Derefter, på sin første dag i embedet, den 20. januar 2021, fortsatte præsident Joe Biden pausen indtil den 30. september 2021. Denne frist er blevet forlænget flere gange og er nu sat til at løbe frem til den 31. august 2022.

Husk dog, at dette ikke påvirker private studielån, men det vil betyde, at du muligvis ikke har rentebetalinger at trække fra for føderale studielån, mens denne suspension er i kraft.

Dine første skridt i handel

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

Lær hvordan du handler online, from scratch • Personal Tutor • Investing in stocks

Kun $27,00 for et helt kursus

Som en del af den amerikanske redningsplan, der blev underskrevet i lov den 11. marts 2021 af præsident Biden, er alle former for eftergivelse af studielån fra den 1. januar 2021 indtil udgangen af ​​2025 nu skattefri.

Lær at investere i 15 lektioner

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

From Zero to Real Trading • Investing in stocks • Handel for begyndere

Kun $27,00 for et helt kursus

Eksempel på et rentefradrag for studielån

Her er et hypotetisk eksempel, der viser, hvordan rentefradrag for studielån fungerer. Lad os antage, at du er en enkelt skatteyder med en MAGI på $72.000, som betalte $900 i renter på et studielån. Fordi du har tjent for meget til at kvalificere dig til fuldt fradrag, skal du beregne dit delvise fradrag. Den første del af beregningen ville være:

$900×$72. 000$65, >000$80, 000$65, 000=$900×$7, 000$15, 000=$420 \$900\ \times\ \frac{\$72. 000\ -\ \$65, 000}{\$80, 000\ -\ \$65, 000}\ =\ \$900\ \times\ \frac{\$7, 000}{\$15, 000}\ =\ \$420 $900×$80, 00 0$65, 000$72. 000$6 span>5, 000 =$900×$15, 000 $7, 000 span>=$420

IRS Publication 970: Tax Benefits for Education inkluderer et regneark, du kan bruge til at beregne din ændrede justerede bruttoindkomst og rentefradrag for studielån.Read this article in other languages: