Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Definition af signaltilgang

Definition af signaltilgang

Hvad er signaleringsmetoden?

En signaleringstilgang refererer til afhængigheden af ​​forskellige markedssignaler og mønstre som indikatorer for initiering af handler eller positioner.

Nøgletiltag

  • En signaleringstilgang strukturerer investering eller handel baseret på datadrevne signaler.
  • En signaldrevet handel er baseret på data såsom prisoplysninger eller metadata såsom insiderhandel.
  • Signalering bruges i teknisk analyse såvel som indbygget i algoritmiske handelssystemer.
  • Virksomheder kan afsløre oplysninger om deres økonomiske helbred ved at udstede udbytte, tilbagekøb eller gæld.
  • Virksomhedshandlinger såsom insidere, der sælger deres aktier, kan også tjene som et signal til investorer.

Forståelse af signaleringsmetoden

Teknisk analyse bruges ofte til at sætte skub i signaleringstilgangen med handler påbegyndt og afsluttet ved advarsler genereret fra tekniske undersøgelser på prisdiagrammer. Fremgangsmåden er dog ikke begrænset til tekniske triggere. Enhver anden form for data, såsom markedsstemning eller makroøkonomiske data, kan også bruges.

En signaleringstilgang kan bruges af handlende på tværs af enhver type værdipapirer eller aktiver, forudsat at de handler med tilstrækkelig likviditet, og at priser og andre relevante data løbende offentliggøres. Mange handlende er afhængige af tekniske signaler såsom prisdiagrammer og momentumindikatorer. Andre forsøger at fortolke handlinger fra virksomhedsinsidere og ledere, som har adgang til privilegeret information om en virksomheds præstationer.

Teknisk analysebaserede signaler

Fordi teknisk analyse er baseret på let tilgængelige data såsom pris, volumen, volatilitet, timing og afledte prissætninger, markedssignaler som fører til slutninger om potentielle kursbevægelser i værdipapirer, er meget lettere at definere og undersøge.

Handelsspecialister har identificeret adskillige målinger, der kan hjælpe med at forudse fremtidige prisbevægelser og markedsaktivitet. Målinger såsom volumen i balance og glidende gennemsnit kan hjælpe med at vurdere langsigtede tendenser uden støj fra daglige prisudsving og momentumindikatorer såsom MACD og Relative Strength Index kan afsløre følelserne for markedet som helhed.

Udvikling af en signaltilgang til handel eller investering er forløberen for at udvikle et fuldt ud algoritmisk eller endda automatiseret handelssystem. Højfrekvenshandel (HFT) er et sådant eksempel. Disse systemer bruger signaler, der genereres på millisekundskalaen til at handle ind og ud af forskellige positioner hundredvis til tusindvis af gange om dagen.

Fra nul til rigtig handel: kursus

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

Personlig vejleder • Fuldstændig online læring • Psychology of Trading

Kun $27,00 for et helt kursus

Offentlige virksomheder skal afsløre insidertransaktioner som en del af deres offentlige registreringer. Disse oplysninger kan bruges af analytikere til at drage slutninger om virksomhedens fremtidsudsigter.

Insiderinformation som signaler

Overvågning af insiders aktivitet i en bestemt virksomhed kan også give indsigt i virksomhedens aktie kurs. Generelt er handel med ikke-offentlig information ulovlig. Insidere i en virksomhed bør dog have et meget bredere og omfattende kendskab til virksomheden og dens udsigter, hvilket gør deres handelsaktiviteter fordelagtige at holde øje med for eksterne investorer.

Der er dog nogle insideraktiviteter, der er offentlig information. . Insidere tildeles typisk aktie- og aktieoptioner. Når ejerskabet øges gennem tilskud, kan det være et positivt signal for virksomheden. Omvendt er insidere også betydelige aktionærer med betydelig kapital investeret i børsnoterede aktier. Når insidere sælger store mængder aktier, kan det således være en negativ indikator for aktiens udsigter.

Overvej f.eks., hvordan virksomhedens insiders handler. a> kan bruges som en trigger i en signaltilgang. Dette ville være baseret på den opfattelse, at disse insidere har bedre kendskab til deres respektive virksomheders forretningsforbindelser og kan handle i overensstemmelse med denne viden. Hvis en sådan viden gav dem en fordel i forhold til andre markedsdeltagere, kan det at følge deres handler give markedsafkast.

Der er skrevet adskillige forskningsartikler om indflydelsen af ​​insideres aktieejerskab såvel som deres køb. og salgsaktivitet, men ingen afgørende undersøgelser viser en iboende fordel. At følge insiders handel er dog også bredt kendt som en signaltilgang til handel, da insidere hos virksomheder er kendt for at have større indsigt i en virksomheds forretningsforbindelser end markedet generelt.

Udbytte som signaler

Dividendesignalering er noget kontroversielt, men nogle undersøgelser understøtter teorien om, at udbytte forudser fremtidig prisvækst.

Hvordan identificerer du et handelssignal?

Der er flere populære handelssignaler, der bruges til at forudsige, hvornår et værdipapir kan opleve en kursgevinst eller -fald. Hver signaleringstilgang er afhængig af et andet sæt investeringsantagelser, så handlende bør omhyggeligt undersøge og overveje, hvilke signaler de anser for at være pålidelige. Det meste diagramsoftware inkorporerer de mest populære handelssignaler, der automatisk advarer brugeren, når visse udløsende hændelser indtræffer.

Investeringskursus med personlig mentor

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

Al nødvendig viden • Grundlæggende handel og investering • Fuldstændig online læring

Kun $27,00 for et helt kursus

Hvad er den bedste aktieindikator?

Selv om der ikke er konsensus om den bedste aktieindikator, er nogle mere populære blandt erfarne handlende end andre. Glidende gennemsnit bruges almindeligvis til at sammenligne de langsigtede og kortsigtede tendenser i et aktivs prisdiagrammer, mens indikatorer som det relative styrkeindeks bruges til at vurdere momentum. Derudover kan handlinger foretaget af virksomhedsledelsen såsom aktietilbagekøb og udbytte fortolkes som signaler for en virksomheds økonomiske sundhed.

Hvad er signalteorien i finans?

Signalteori er troen på, at information om en virksomheds økonomiske helbred ikke er tilgængelig for alle parter på et marked på samme tid. Da direktører og bestyrelsesmedlemmer har mere information om deres virksomheds udsigter end den bredere offentlighed, kan de beslutninger, de træffer, afsløre oplysninger om virksomhedens økonomi. Udbytte eller aktietilbagekøb kan indikere, at en virksomheds ledelse forventer fremtidig vækst, mens aktie- eller gældsudstedelser kan være mindre gunstige.


Read this article in other languages: