Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Definition af haglgeværklausul

Definition af haglgeværklausul

Hvad er en haglgeværklausul?

En shotgun-klausul er en særlig bestemmelse, der kan bruges i et partnerskab for at tvinge en partner til at sælge sin andel eller købe en tilbudspartner ud. Faktisk er det både en form for tvistbilæggelse og en prismekanisme.

Oftest bruges en shotgun-klausul til at tvinge en partner (eller partnere) til enten at udkøbe en tilbudspartner eller sælge deres aktier til tilbudspartneren. En shotgun-klausul kan skrives ind i et partnerskabs aktionæraftale og omtales nogle gange som en "køb-sælg-aftale".

Forståelse af shotgun-klausul

A haglgeværklausul kan ske med en aktionær, der tilbyder at købe aktier i andre partnere til en bestemt pris. Målaktionærerne har derefter mulighed for enten at acceptere tilbuddet og sælge deres aktier eller købe den oprindelige aktionær ud til den angivne pris.

Nøgletilbud

  • En haglgeværklausul er en særlig bestemmelse, der kan bruges i et partnerskab for at tvinge en partner til at sælge sin andel eller købe en tilbudspartner ud.
  • Oftest bruges en shotgun-klausul til at tvinge en partner (eller partnere) til enten at købe en tilbudspartner ud eller sælge deres aktier til den tilbydende partner.
  • En haglgeværklausul kan skrives ind i et interessentskabs aktionæroverenskomst og kan omtales som en "køb-sælg-aftale."
  • Hadlgeværklausulen forsøger at give sikkerhed til partnerne i en satsning ved at sikre, at der tilbydes en fair pris.

haglgeværklausulen kan også virke omvendt, når en aktionær tilbyder at sælge deres aktier til de andre aktionærer til en bestemt pris. Målaktionærerne kan derefter vælge mellem at købe den oprindelige aktionær ud eller sælge deres aktier til dem. Efter en shotgun-klausul er vedtaget, kan tidslinjen for færdiggørelsen være mindre end en måned til blot et par måneder lang.

Fordi den investor, der oprindeligt byder aktierne, ikke kan være sikker på, om aktierne vil blive købt eller afvist, skal den angivne pris overvejes nøje. En afvisning af udbuddet skaber jo en forpligtelse for tilbudsgiveren til at købe partnerens del til samme pris, som de oprindeligt var villige til at sælge til.

Mens en haglgeværklausul kan lyde rimelig på grund af sin enkelhed, betragtes den som et stumpt instrument. Som sådan er det mest sandsynligt, at det bliver vedtaget, når partnerskabets forretningsdrift er i nød.

Klausulen favoriserer partnere, der har et bedre kendskab til forretningsdrift. En shotgun-klausul kan være mest nyttig, når der er mere end én partner, der ønsker at lede en virksomhed, men ingen af ​​dem ønsker at gøre det sammen. De har derfor brug for en effektiv prismekanisme for at tvinge begge parters hånd til at købe eller sælge. Faktisk kan en haglgeværklausul fungere som en form for tvistbilæggelse.

Handel for begyndere

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

Online course for beginners • Basics of trading and investing • Få lektioner gratis

Kun $27,00 for et helt kursus

Ulemper ved shotgun-klausuler

Nogle akademikere hævder, at shotgun-klausuler er ineffektive, og at den partner, der ender med at købe en virksomhed, måske ikke er den part, der værdsætter det mest. Som sådan er det blevet foreslået, at prissætning og køb skal ske som et resultat af en stigende auktion mellem interesserede partnere. Derudover ses haglgeværklausulen nogle gange som uretfærdig, fordi den kan favorisere partneren med dybere lommer, da traditionel bankfinansiering kan være svær at sikre under den hurtige tidslinje, der er forbundet med en haglgeværklausul.Read this article in other languages: