Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Definition

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Definition

Hvad er erklæring om finansielle regnskabskoncepter?

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) var et dokument udstedt af Financial Accounting Standards Board (FASB), der dækkede brede finansielle rapporteringskoncepter. FASB er den organisation, der fastlægger de regnskabsregler og retningslinjer, der udgør Generelt accepterede regnskabsprincipper (GAAP).

Formålet med SFAC-dokumentet er at give et generelt overblik over regnskabsbegreber, definitioner og ideer. Det ses som en optakt til Statement of Financial Accounting Standards (SFAS).

Både SFAC og SFAS er blevet afløst af FASB Accounting Standards Codification, som trådte i kraft efter september 2009. Denne kodifikation er nu opdateret via Accounting Standards Updates (ASU'er) og FASB Concept Statements.

Key takeaways

  • Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) var en oversigt over regnskabs- og finansielle rapporteringsbetingelser udstedt af FASB.
  • Målet har været at etablere regnskabsstandarder og retningslinjer for bedste praksis blandt revisorer, bogholdere og organisationer, der udarbejder regnskaber.
  • Siden 2009 har disse dokumenter givet plads til nye udsendelser af regnskabsopdateringer, herunder opdateringer af regnskabsstandarder og FASB-koncepterklæringer.

Investeringskursus online

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

Finansielle instrumenter • Fundamental Analyse • Personlig vejleder

Kun $27,00 for et helt kursus

Forståelse af regnskabskoncepter

Opstilling af regnskabsstandarder er en omfattende proces, der starter med forskning, offentlige høringer og offentlige kommentarer og slutter med udstedelse af en ny regnskabsstandard, der så bliver en del af GAAP. SFAC er en del af denne proces, idet den bruges som en plan for den fremtidige udvikling af rapporteringspolitik og -procedurer.

I de senere år har der været pres for at harmonisere regnskabsstandarder rundt om i verden. Den internationale ækvivalent til den USA-baserede FASB er International Accounting Standards Board (IASB). IASB hjælper med at udvikle standarder for lande, der kræver brug af International Financial Reporting Standards (IFRS).

FASB og IASB håbede oprindeligt at udvikle et fælles sæt standarder, der ville være acceptable jorden rundt. Men denne tilgang stødte på en vis modstand, og de har indgået et kompromis, hvor FASB forbliver standardudstederen for USA, men støtter IFRS-regler og retningslinjer udstedt af IASB.

Statement of Financial Accounting Standards

Statement of Financial Accounting Standards, eller SFAS'er, er nært beslægtede dokumenter og blev offentliggjort for at løse specifikke regnskabsproblemer, med en med henblik på at øge nøjagtigheden og gennemsigtigheden af ​​den finansielle rapportering. Der ville ofte være en længere offentlig høring om de potentielle konsekvenser af en regelændring, før en SFAS blev offentliggjort for at opdatere retningslinjer.

Når en SFAS blev offentliggjort, blev den en del af FASB's regnskabsstandarder, kendt som generelt accepterede regnskabsprincipper (GAAP), der styrer udarbejdelsen af ​​virksomhedens finansielle rapporter og er anerkendt som autoritativ af Securities and Exchange Commission (SEC), som regulerer amerikanske børser.Read this article in other languages: