Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Massive nye klimaplaner afsløret af EU og Kina

Massive nye klimaplaner afsløret af EU og Kina

Den Den Europæiske Union (EU) og Kina annoncerede i denne uge omfattende planer for dramatisk at reducere drivhusgasemissionerne for at bremse tempoet i klimaændringerne. Mange videnskabsmænd siger, at det opvarmende klima skaber flere orkaner, oversvømmelser, skovbrande og andre begivenheder, der truer millioner af mennesker og denglobale økonomi. EU og Kina repræsenterer to af verdens største økonomiske områder og største udledere af drivhusgasser. Deres planer, der blev annonceret den 14. juli, har længe været under diskussion og forventes at tage år, før de er fuldt implementeret. Men de anses af mange politikere for at være vigtige skridt til at bekæmpe klimaændringer, selvom nogle miljøforkæmpere siger, at forslagene ikke går langt nok.

De nyligt annoncerede planer illustrerer europæiske og kinesiske lederes stræben efter at være kl. spidsen for kampen mod klimaændringer kun få måneder før den næste globale klimakonference i Skotland i november. Det fremskridt står i skarp kontrast til USA, hvor præsident Bidens egen ambitiøse klimaplan møder hård modstand, for det meste fra republikanere, i en splittet kongres.

EU's plan kaldes den europæiske grønne aftale. Det begrænser drastisk blokkens afhængighed af fossile brændstoffer og pålægger afgifter på import fra lande, der udleder høje niveauer af drivhusgasser. EU tegnede sig for 6,4 % af de globale drivhusgasemissioner i 2019, hvilket gør det til verdens fjerdestørste udleder bag Kina, USA og Indien. Dets andel af det globale BNP var 17,9 % i 2020. EU ønsker at opnå nul nettoemissioner i 2050.

Kinas klimaplan fokuserer på lanceringen af ​​et emissionshandelssystem for kinesiske virksomheder, som ville skabe største kulstofmarked i verden og kraftigt øge landets andel af de globale emissioner omfattet af lignende typer programmer. Kina, verdens største udleder, tegnede sig for 27 % af de globale drivhusgasemissioner i 2019. Dets andel af det globale BNP var 17,4 % i 2020. Kinas planer vil spille en central rolle i at hjælpe landet med at nå sit tidligere erklærede mål om at nå netto nul emissioner inden 2060.

Vindere og tabere

Begge planer vil have stor indvirkning på globale industrier og de virksomheder, der opererer inden for dem. Fossilt brændstofvirksomheder vil sandsynligvis blive negativtpåvirket, ligesom eksportører fra højemissionsindustrier eller lande. Store producenter af kulstof vil også blive berørt, såsom stål, cement og elindustrien. Men alternative energiselskaber, såsom vind, sol og vandkraft, vil sandsynligvis drage fordel af de nye initiativer, ligesom virksomheder, der producerer mere energieffektive produkter, såsom elbiler. Planer, der involverer bygning af vedvarende og effektiv energiinfrastruktur, vil også gavne byggebranchen.

Nøgletiltag

  • EU og Kina afslørede i midten af ​​juli nye planer for at reducere drivhusgas udledning.
  • EU sigter mod at reducere emissionerne med 55 % sammenlignet med 1990-niveauer og nå netto nul-emissioner i 2050.
  • Kinas mål er at nå toppen af ​​emissionerne i 2030 og netto nul i 2060.
  • EU's plan hedder den europæiske grønne aftale og indeholder forslag til at reducere emissioner, øge vedvarende energi og energieffektivitet og genoprette det naturlige miljø.
  • Kinas plan involverer lanceringen af ​​dets CO2-emissionshandelsordning i denne måned, som vil give virksomheder mulighed for at købe kvoter, hvis de ønsker at øge CO2-emissionerne.

Hvad er EU's og Kinas nye klimainitiativer?

Lær at handle korrekt.

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

Teknisk analyse • Fundamental Analyse • Fra nul til reel handel

Kun $27,00 for et helt kursus

European Green Deal

Den europæiske grønne aftale er skitseret af Europa-Kommissionen (EC), EU's politisk uafhængige udøvende magt. Det anses for at være en af ​​de mest ambitiøse planer til dato af enhver økonomisk stormagt for at reducere drivhusgasemissionerne. Den skitserer blokkens mål for emissioner, vedvarende og effektiv energi, grønne bygningers renoveringer og naturgenopretning. Den skitserer også forventede økonomiske fordele og mål for internationalt samarbejde.

EU ønsker at blive det første klimaneutrale kontinent i 2050. For at nå dertil forpligter man sig til at nå sit mål om at reducere emissionerne med mindst 55 % i 2030, som nævnt ovenfor. EU havde allerede reduceret sine emissioner med 24 % fra 1990-niveauet i 2019. EU-planen fremhævede specifikke mål relateret til transport, herunder nul-emissioner fra alle nye biler i 2035. Fra og med 2026 vil EU dække vejtransport under en emissions trading scheme (ETS), som i USA almindeligvis omtales som et cap-and-trade-program. ETS vil sætte en pris på forurening og stimulere renere brændstofforbrug samt investeringer i rene teknologier. Kulstofpriser for både luftfarts- og maritime sektorer blev også foreslået.

Planen ville også booste blokkens kilder til vedvarende energi og overordnet energieffektivitet. Målet er, at EU's miks af vedvarende energikilder skal nå op på 40 % i 2030. I øjeblikket udgør vedvarende energi omkring 20 % af EU's samlede energimix. EU ønsker også at reducere sit samlede energiforbrug ved at forbedre energieffektiviteten. Målet er at opnå en samlet reduktion af energiforbruget på 36 % inden 2030. Et specifikt forslag er at kræve, at medlemslandene i EU øger deres brug af vedvarende energi til opvarmning og køling med +1,1 procentpoint hvert år frem til 2030.

Andre forslag omfatter oprettelsen af ​​en ny social klimafond, der har til formål at støtte de EU-borgere, der er mest berørt eller i fare. Fonden vil blive brugt til at renovere bygninger, yde indkomststøtte og afsætte andre foranstaltninger. EU ønsker også at genoprette Europas skove, jordbund, vådområder og tørveområder, hvilket vil hjælpe med at absorbere CO2 og gøre blokken mere modstandsdygtig over for virkningerne af klimaændringer. EU siger, at dets nye forslag kan resultere i renoverede 35 millioner bygninger og 160.000 yderligere grønne job skabt i byggesektoren inden 2030.

Lær at investere korrekt.

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

Forfatterens personlige kursus • Info uden fnug • Aktiehandel

Kun $27,00 for et helt kursus

Kinas nationale kulstofmarked

Kinas længe ventede nationale CO2-ETS forventes at blive lanceret engang i denne måned. Kinas ETS ville blive verdens største CO2-marked målt i samlet mængde. Det er hensigten, at ETS skal levere en markedsmekanisme, der sigter mod at reducere emissionerne med nok, så de samlede emissioner topper i 2030, og netto-nulmålet nås i 2060.

ETS er ved at blive oprettet på det nye Shanghai Environment and Energy Exchange, som var planlagt til at åbne den 16. juli 2021. Børsen vil give tusindvis af virksomheder mulighed for at købe yderligere emissionskvoter fra andre, mere energieffektive virksomheder. Handelssystemet vil sætte en pris på emissioner og give virksomhederne mulighed for at købe kvoter, hvis de befinder sig i en position, hvor de skal forurene mere.

På syv forsøgsmarkeder for ETS er gennemsnittet kulstofprisen var omkring 40 yuan (6,18 USD) pr. ton, hvilket er billigere end den gennemsnitlige kulstofpris på 47,25 euro (55,67 USD) pr. omkring 40 yuan pr. ton i år, før den stiger til omkring 160 yuan i 2030.

Den første fase af planen vil dække 2.225 virksomheder i Kinas elproduktionssektor. Disse virksomheder er ansvarlige for mere end 4 milliarder tons kuldioxidemissioner hvert år, cirka 40 % af det samlede nationale og omkring 14 % af de globale energirelaterede emissioner. ETS vil udvide til andre højemissionsindustrier i løbet af de næste tre til fem år, herunder petrokemikalier, kemikalier, byggematerialer, jern og stål, ikke-jernholdige metaller, papir og indenrigsflyvning.

Bottom Line

Hvilken slags indvirkning EU- og Kina-planerne vil have, afhænger af, om de bliver implementeret og hvor hurtigt. EU-forslagene mangler stadig at blive godkendt af dets 27 medlemslande og EU-parlamentet, hvilket kan tage år med forhandlinger. Kina, der har været kontrolleret af kommunistpartiet i årtier, har evnen til at gennemføre sin plan hurtigere. Kinas ETS forventes at blive lanceret i denne måned, men det vil stadig tage noget tid, før dets effektivitet er bedre forstået.Read this article in other languages: